عصر بازار

کدام کارگران کمترین مزد روزانه را می‌گیرند؟

عصر اعتبار- نتایج یک پژوهش آماری از وضعیت مزد مشاغل منتخب بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل زن باغ" با ۸۰ هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است.

کدام کارگران کمترین مزد روزانه را می‌گیرند؟
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، به کمترین و بیشترین میزان دستمزد روزانه کارگران 7 شغل منتخب بخش کشاورزی اعم از میوه‌چین، دروگر غلات، نشاکار، وجین کارو تنک‌کار، نهرکش و مرزبند، بیل زن زمین زراعی و بیل زن باغ پرداخته است.

  مزد کارگران کشاورزی شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود.

  101 هزار و 976 تومان مزد روزانه کارگران مرد نشاکار

  بررسی نتایج این طرح در پاییز 1398در خصوص مزد کارگران 7 شغل منتخب بخش کشاورزی نشان می‌دهد که بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر "نشاکار" با 101 هزار و 976 تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر "بیل‌ زن باغ" با 80 هزار و 440 تومان دریافت کرده است، این در حالی است که در پاییز 1397 بیشترین دریافتی روزانه کارگر مرد را "دروگر غلات" با 65 هزار و 232 تومان و کمترین مزد روزانه را کارگر "میوه‌چین" با 59 هزار و 616 تومان داشته است.

  همچنین طی پاییز 1398 بیشترین مزد روزانه در میان زنان به کارگر "میوه چین" با 65 هزار و 232 تومان و کمترین دستمزد روزانه به  کارگر" وجین‌کار و تنک‌کار" با 57 هزار و 36 تومان اختصاص داشته است. در حالی که کارگر زن میوه چین در پاییز 1397، 47 هزار و 617 تومان و کارگر زن وجین‌کار و تنک‌کار 38 هزار و 946 تومان دریافت می کرده است.

  درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد "بیل زن زمین زارعی" بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد"بیل زن باغ" کمترین افزایش را داشته است؛ با این حال بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در پاییز 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن "وجین کار و تنک کار" بوده است.

  بیشترین دستمزد متعلق به کارگران مرد نشاکار و کارگران زن میوه چین

  پس از کارگر نشاکار، بیشترین دستمزد در میان مردان به کارگر"دروگر غلات" با مزد روزانه 96 هزار و 219 تومان و کمترین میزان دستمزد به کارگر "بیل زن باغ" با 80 هزار و 440  تومان تعلق داشته است، اما در میان زنان، بیشترین دریافتی متعلق به کارگران زن "میوه چین" با 65 هزار و 232 تومان بوده و کمترین میزان مزد روزانه را کارگران زن " نشاکار" با 61 هزار و 627 تومان به خود اختصاص داده‌اند.

  در پاییز سال گذشته بالاترین متوسط مزد در میان مردان را کارگر"میوه چین" در استان قم با 135 هزار و 621 تومان و پایین‌ترین مزد را کارگر" وجین‌کار و تنک‌کار" در استان خوزستان با 53 هزار و 919 تومان دریافت کرده است. همچنین طی این مدت، بالاترین متوسط مزد زنان در بین استانهای کشور را کارگر "میوه چین" در استان همدان با 96 هزار و 541 تومان داشته و پایین‌ترین مزد مربوط به کارگر"وجین کار و تنک کار" در استان گلستان با 35 هزار و 579 هزار تومان بوده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی