عصر بازاربرنج

نگاهی به وضعیت تورم در کشورهای همسایه

عصر اعتبار- نرخ تورم هم در گرجستان و هم در پاکستان کاهش یافت.

نگاهی به وضعیت تورم در کشورهای همسایه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، متوسط نرخ تورم پاکستان در 12 ماه منتهی به دسامبر با 0.35 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به 8.0 درصد رسید که این نرخ، کمترین تورم ثبت شده در پاکستان طی چهار ماه اخیر محسوب می شود.

  در بین بخش‌های مختلف، تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی 14.9 درصد، بهداشت و درمان  7.2 درصد و لوازم منزل 2.5 درصد بوده است.  از سوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل با منفی 4.5 درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان در این ماه 0.7 درصد اندازه‌گیری شده که 0.1 درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده است.

  متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی 1957 تا 2020 معادل 7.61 درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به دسامبر 1973 با 37.81 درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به فوریه 1959 با منفی 10.32 درصد بوده است.

  از سوی دیگر نرخ تورم در گرجستان کاهشی بوده است. تا پایان 12 ماه منتهی به دسامبر، نرخ تورم در گرجستان با 1.4 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 2.4 درصد رسیده است که این نرخ، کمترین نرخ تورم در 14 ماه اخیر محسوب می‌شود.

  مواد غذایی و نوشیدنی با 6.8 درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، رستوران و هتلداری با تورم 5.9 درصد  در رده بعدی قرار دارد.

  از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به  حمل و نقل با تورم منفی 5.2 درصدی و فرهنگ و آموزش با تورم منفی 2.8 درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم گرجستان در این ماه منفی یک درصد اندازه‌گیری شده که 1.9 درصد کمتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.

  متوسط نرخ تورم در گرجستان در بازه زمانی 1996 تا 2020 معادل 7.17 درصد بوده است که بالاترین تورم مربوط به آوریل 1996 با 59.31 درصد و پایین‌ترین نرخ تورم نیز مربوط به می 2012 با منفی 3.3 درصد بوده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی