عصر بازاربرنج

نرخ بیکاری سوییس در اوج سه سال اخیر قرار گرفت

عصر اعتبار- برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸ نرخ بیکاری سوییس به ۳.۵ درصد رسید.

نرخ بیکاری سوییس در اوج سه سال اخیر قرار گرفت
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، تا پایان ماه دسامبر نرخ بیکاری در سوئیس به 3.0 درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن 0.3 درصد کمتر شده است و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی سه سال اخیر محسوب می‌شود.

  در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل 10 هزار و 275 نفر بیشتر شده و به 163 هزار و 545 نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد 15 تا 24 سال سوئیسی با 0.1 درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به 3.4 درصد تا پایان این ماه رسیده است که بیشترین سطح ثبت شده 32 ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی 204  نفر بیشتر شده و به 17 هزار و 694 نفر رسیده است. 

  متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال 1995 تا 2020 برابر با 3.22 درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به 5.7 درصد ژانویه 1997 و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز 1.5 درصد می 2001 بوده است.

  همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه نوامبر با 0.1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 4.1 درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی هفت ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با 16 هزار نفر کاهش به یک میلیون و 153 هزار نفر رسیده است.

  از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز 167 هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به 27 میلیون و هشت هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال 18 تا 64 سال است به 62.7 درصد رسیده که 0.3 درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با 0.3 درصد افزایش به 60.2 درصد رسید.

  متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی 1999 تا 2020 معادل 3.64 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به 7.1 درصد در ژوئن 1999 و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر 2002 است.

  پورسعید خلیلی