عصر بازاربرنج

بانک مرکزی آمار تسهیلات‌دهی ۴ ماهه را به روز کرد

سه نکته آماری در تسهیلات‌دهی

عصر اعتبار- بانک مرکزی آمار تسهیلات اعطا شده تا پایان تیرماه سال جاری را منتشر کرده است. این آمار نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی با رشد حدود ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۸/ ۲۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

سه نکته آماری در تسهیلات‌دهی
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، جدول منتشر شده نشان می‌دهد اگرچه تامین سرمایه در گردش بیشترین دلیل پرداخت تسهیلات بوده اما به نسبت مدت مشابه سال گذشته از سهم این نوع تسهیلات کاسته شده است. از سوی دیگر سهم تسهیلات داده شده برای خرید مسکن نیز با کاهش رو‌به‌رو بوده است. نکته دیگر از مقایسه گزارش منتشر شده در سال جاری نسبت به سال گذشته،‌ حذف جدول دوم این گزارش است که تعداد تسهیلات داده شده به هر بخش اقتصادی را نشان می‌داد.

  رشد 31 درصدی تسهیلات بانک‌ها

  آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در چهار ماه نخست سال جاری تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی حدود 8/ 218 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 9/ 30 درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی چهار ماه نخست سال جاری را در 5 بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات منتشر می‌کند. این آمار نشان می‌دهد بیشترین تسهیلات داده شده در مدت مذکور به بخش خدمات بوده است. این آمار نشان می‌دهد سهم خدمات حدود 41 درصد از کل تسهیلات داده شده در نظام بانکی را به خود اختصاص داده است. تا پایان تیرماه بخش صنعت و معدن حدود 3/ 60 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته است که حدود 28 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش بازرگانی حدود 9/ 38 هزار میلیارد تومان تسهیلات در مدت مورد بررسی به خود اختصاص داده که سهم 18 درصدی از کل تسهیلات بانک‌ها بوده است. بخش کشاورزی و مسکن و ساختمان سهم کمتری از تسهیلات را به خود اختصاص داده است. براساس آمار بانک مرکزی بخش کشاورزی حدود 8 درصد و بخش مسکن و ساختمان حدود 6 درصد از کل تسهیلات اعطایی را دریافت کرده‌اند.
  مقایسه یکساله سهم تسهیلات بخش‌های مختلف اقتصادی

  مقایسه سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی در 4 ماه نخست امسال با سال گذشته نشان می‌دهد سهم دو گروه خدمات و صنعت و معدن تقریبا در هر دو دوره یکسان بوده است. در واقع در 4 ماه ابتدایی سال گذشته نیز سهم تسهیلات اعطایی به گروه خدمات به کل تسهیلات داده شده حدود 4/ 41 درصد و سهم تسهیلات داده شده به گروه صنعت و معدن 28 درصد بوده است. اما تسهیلات داده شده به گروه کشاورزی و بازرگانی با رشد همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد تسهیلات داده شده به گروه کشاورزی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 2 واحد درصد و در گروه بازرگانی 3 واحد درصد رشد داشته است. اما سهم تسهیلات داده شده به گروه مسکن و ساختمان با کاهش مواجه شده است. این کاهش در حالی بوده است که آمارهای دیگر نیز این نکته را تاکید می‌کند که تقاضا برای وام مسکن در بازار کاهش پیدا کرده است. این کاهش تقاضا درپی افزایش قیمت مسکن و کاهش خرید و فروش در این بخش اقتصادی رخ داده است. علاوه براین کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن نیز تاکید دیگری بر کاهش تقاضا برای تسهیلات مسکن است.
  تمرکز بر تامین سرمایه در گردش

  آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی هدف از دریافت تسهیلات داده شده را در 6 بخش ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن منتشر می‌کند. این آمار نشان می‌دهد از کل 8/ 218 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده در 4 ماه نخست سال جاری، حدود 8/ 59 درصد آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بعد از آن خرید کالای شخصی با سهم حدود 1/ 10 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد هدف از دریافت تسهیلات با عنوان ایجاد یک بنگاه اقتصادی حدود 8/ 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خود اختصاص داده که سهم 5/ 9 درصد داشته است. دلایلی مانند توسعه، تعمیر و خرید مسکن نیز به ترتیب سهم 3/ 7 درصد، 9/ 2 درصد و 3/ 2 درصد داشته‌اند.
  کاهش سهم تسهیلات خرید مسکن

  مقایسه اهداف دریافت تسهیلات در چهار ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تامین سرمایه در گردش و خرید مسکن با کاهش سهم تسهیلات مواجه بوده‌اند. اما سایر اهداف سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند. براساس آمار منتشر شده سهم تامین سرمایه در گردش در چهار ماه نخست امسال 8/ 59 درصد بوده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این سهم حدود 3/ 61 درصد بوده است. در مورد خرید مسکن نیز آمارها نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال گذشته سهم 6 درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده، اما در مدت مشابه سال جاری این سهم به حدود 3/ 2 درصد کاهش یافته است.
  جزئیات تسهیلات اعطایی تا پایان تیرماه

  بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در چهار ماه نخست سال جاری، هدف از دریافت تسهیلات داده شده در 5 بخش کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات به جزئیات منتشر شده است:

  کشاورزی: به‌طور کلی 9/ 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته است که از این مقدار حدود 6/ 3 هزار میلیارد تومان (9/ 19 درصد) با هدف ایجاد بنگاه اقتصادی اعطا شده است. تامین سرمایه در گردش نیز حدود 7/ 10 هزار میلیارد تومان (4/ 59 درصد) از کل تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده است. علاوه براین بخش توسعه‌ای نیز حدودا 5/ 1 هزار میلیارد تومان (7/ 8 درصد) از تسهیلات این بخش را شامل شده است.

  صنعت و معدن: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در این بخش بیشترین دلیل دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش با مبلغی در حدود 7/ 48 هزار میلیارد تومان بوده که حدودا 8/ 80 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهد. بعد از آن به بخش توسعه نیز حدود 7/ 4 هزار میلیارد تومان معادل 8/ 7 درصد از کل تسهیلات اعطا شده است. ایجاد بنگاه اقتصادی نیز سهمی در حدود 1/ 6 درصدی داشته است.مسکن و ساختمان: در گروه مسکن و ساختمان بیشترین دلایل اعطای تسهیلات به خرید مسکن و تعمیر اختصاص داشته است. آمارها نشان می‌دهد از حدود 6/ 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده در بخش مسکن و ساختمان، حدود 7/ 3 هزار میلیارد تومان (2/ 29 درصد) به خرید مسکن و حدود 6/ 3 هزار میلیارد تومان (2/ 28 درصد) به گروه تعمیر اختصاص داشته است. علاوه براین حدود 8/ 2 هزار میلیارد تومان (9/ 21 درصد) دیگر از تسهیلات داده شده برای تامین سرمایه در گردش بوده است.

  بازرگانی: در بخش بازرگانی بیشترین دلیل تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش بر می‌گردد. آمارها نشان می‌دهد حدود 8/ 18 هزار میلیارد تومان (3/ 48 درصد) از کل تسهیلات داده شده در این گروه به تامین سرمایه در گردش تعلق داشته است. بعد از آن خرید کالای شخصی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. برای خرید کالای شخصی حدود 8/ 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده که سهم حدود 33 درصدی داشته است. توسعه نیز در گروه بازرگانی حدود 3/ 10 درصد از سهم کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. سایر دلایل سهم چندانی نداشته‌اند.

  خدمات: تامین سرمایه در گردش حدود 56 درصد از کل تسهیلات داده شده در بخش خدمات را شامل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد در این گروه حدود 7/ 49 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش داده شده است. بعد از آن ایجاد بنگاه اقتصادی حدود 1/ 10 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات این بخش را به خود اختصاص داده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی