عصر بازار

بررسی عملکرد شرکتهای بورسی

۴۳ درصد از درآمد بیمه دانا صرف پرداخت خسارت شد

عصر اعتبار- بیمه دانا در آبانماه ۴۸۶ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بیمه نامه به فروش رسانده و ۲۱۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به عنوان خسارت به مشتریان خود پرداخت کرده که یک حساب سرانگشتی نشان از آن دارد بیش از ۴۳ درصد از درآمد این شرکت به عنوان خسارت پرداخت شده است.

۴۳ درصد از درآمد بیمه دانا صرف پرداخت خسارت شد
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در سلسله بررسی های عملکرد شرکت های بورسی از جمله بیمه، نقطه اشتراک شرکت ها توجه و تاکید بیش از حد بر روند فروش بیمه نامه های اجباری و عمومی بوده و اندک شرکت ها بر بیمه های تجاری همچون آتش سوزی، باربری، مسئولیت، مهندسی و پول فعالیت دارند. با این تفاسیر بررسی فعالیت آبان ماه بیمه دانا نشان از آن دارد که این شرکت 83 درصد از حجم فروش بیمه نامه های خود را معطوف به رشته های درمان، ثالث اجباری و زندگی کرده است.

  این شرکت بیشترین میزان درآمد خود را نیز از بیمه درمان به ارزش 222 میلیارد و 333 میلیون و 200 هزار تومان کسب کرده که بعد از این رشته، بیمه ثالث اجباری با درآمد 142 میلیارد و 844 میلیون و 400 هزار تومانی رتبه بعدی درآمدزایی را برای این شرکت ثبت کرده است.

  البته در همین مدت 43 درصد از درآمد بیمه درمان و 51 درصد از درآمد بیمه ثالث اجباری بیمه دانا به عنوان خسارت پرداخت شده که در کنار این دو رشته، 65 درصد از میزان درآمد رشته بدنه خودرو به عنوان خسارت پرداخت شده است.

  در مجموع این شرکت در آبانماه 486 میلیارد و 823 میلیون و 300 هزار تومان بیمه نامه به فروش رسانده و 211 میلیارد و 495 میلیون و 900 هزار تومان به عنوان خسارت به مشتریان خود پرداخت کرده که یک حساب سرانگشتی نشان از آن دارد بیش از 43 درصد از درآمد این شرکت به عنوان خسارت پرداخت شده است.

  اما در هشت ماهه سال جاری شرایط بیمه دانا در فروش بیمه نامه اندکی متفاوت است، زیرا در این مدت 78 درصد از فروش پرتفوی آن به بیمه نامه های درمان، ثالث اجباری و زندگی معطوف بوده و سهم ثالث اندکی رشد و سهم درمان اندکی کاهش یافته است.
  بیمه دانا در این مدت 3007 میلیارد و 850 میلیون تومان بیمه نامه به فروش رسانده که از این میزان درآمد، 1726 میلیارد و 472 میلیون و 800 هزار تومان برای پرداخت خسارات هزینه شده است.

  این شرکت در بخش درمان، ثالث، بدنه خودرو، مسئولیت و حوادث بیش از نیمی از درآمد را به پرداخت خسارت اختصاص داده است.

  لازم است ذکر شود که بیمه دانا در هشت ماهه امسال در فروش بیمه های ثالث مازاد و دیه، اعتباری و پول هیچ درآمدی نداشته و کمترین میزان درآمد به میزان 3 میلیارد و 531 میلیون و 700 هزار تومان متعلق به بیمه هواپیما بوده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی