عصر بازار

سرمایه بانک کشاورزی به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

عصر اعتبار- سرمایه بانک کشاورزی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش به ۱۱۱ هزار میلیارد ریال رسید.

سرمایه بانک کشاورزی به ۱۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در اجرای بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک کشاورزی، با افزایش سرمایه این بانک به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال موافقت شد و به این ترتیب سرمایه پایه بانک به 111 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

    تقویت پایه سرمایه بانک کشاورزی، نوید بخش افزایش توان بالقوه مالی و اعتباری این بانک برای حمایت بیشتر از بخش کشاورزی درسال «جهش تولید» خواهد بود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی