عصر بازار

مبادله ۶.۱ میلیون فقره چک در فروردین

عصر اعتبار- براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی بیش از ٦٥٢ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٩ در کل کشـور مبادله شد.

مبادله ۶.۱ میلیون فقره چک در فروردین
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حدود 6 میلیون و 100 هزار فقـره چک به ارزشی بیش از ٦٥٢ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٩ در کل کشـور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 36 درصد و 56.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود یک میلیون و 800 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٣۰٦ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

  در فروردین ماه امسال 47.1 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 28.9 درصد، 10.2 درصد و ٨ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 59.8 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (٤٧ درصد)، اصفهان (6.8 درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

  چک‌های وصولی

  در فروردین ماه ٩٩ در کل کشور حدود ٥ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ٥٢١ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 41.3 درصد و 60.4 درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 81.7 درصد و ٨۰ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در اسفندمـاه ٩٨ به ترتیب معادل 89.1 درصد و 88.2 درصد و در فروردین ماه ٩٨ به ترتیب برابر 90.2 درصد و 89.2 درصد بوده است.

  حدود یک میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٤٨ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٩ در استان تهران وصول شد که از نظر تعداد 78.5 درصد و از نظر ارزش ٨١ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (٨٧ درصد)، قـزوین (86.3 درصد) و گلستان(85.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کردستان(74.4 درصـد)، هرمزگان(77.2 درصد) و ایلام (77.8 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ ترتیب به استان‌های خوزستان (86.2 درصد)، کرمانشاه (85.6 درصد) و گیلان (84.7 درصـد) اختصاص یافته است و استان‌های قم (69.3 درصد)، هرمزگان (69.5 درصد) و کردستان (75.8 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  چک‌های برگشتی

  حدود ١١١٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٣١ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٩ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.4 درصد افزایش و از نظر مبلغ ٢٦ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 18.3 درصد و ٢۰ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلـغ چک‌های برگشت داده شده در اسفندماه ١٣٩٨ به ترتیب معادل 10.9 درصد و 11.8 درصد و در فروردین ماه سال ٩٨ به ترتیب برابر 9.8 درصد و 10.8 درصد بوده است.

  در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٧٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد 21.5 درصد و از نظـر ارزش ١٩ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چکهای مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کردستان (25.3 درصد)، هرمزگان (22.8 درصد) و ایلام (22.2 درصـد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (١٣ درصد)، قزوین (13.7 درصد) و گلستان (14.3 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های قم (30.7 درصـد)، هرمزگان (30.5 درصد) و کردستان (24.4 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خوزستان (13.8 درصد)، کرمانشاه (14.4 درصـد) و گیلان (15.3 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

  چک‌های برگشتی به تفکیک علل

  حدود ١۰٩٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٢٧ هزار میلیارد ریال در فروردین ماه ٩٩ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 98.1 درصد و از نظر ارزش 96.9 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

  در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٣٧١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 97.9 درصد و از نظر مبلغ 95.9 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی
  پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
   پربازدیدترین های هفته
    دکه مطبوعات
    • ۱۵
    • اعتبار امروز
    • شماره ۸ اعتبار امروز
    • شماره ۷ اعتبار امروز
    • شماره ۶ اعتبار امروز
    • شماره پنجم
    آخرین بروزرسانی ۷ ماه پیش
    آرشیو