عصر بازاربرنج

تهاتر مطالبات و بدهی‌های بانک ملت با شرکت برق حرارتی

عصر اعتبار- وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تهاتر مطالبات و بدهی های بانک ملت با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را جهت بررسی و سیر مراحل تصویب، به کمیسیون اقتصاد هیئت دولت ارایه داده است.

تهاتر مطالبات و بدهی‌های بانک ملت با شرکت برق حرارتی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰:۰۰

     به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص «تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت»، پیشنهاد تهاتر مطالبات و بدهی های بانک ملت با شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، به هیئت وزیران ارسال شده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی