عصر بازاربرنج

عضویت مدیران بانک صنعت و معدن مازندران و قم در هیات خبرگان بانکی

عصر اعتبار- با حکم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی علیرضا خرمیان مدیر بانک صنعت و معدن در استان مازندران و رقیه صادق نیا در استان قم به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی منصوب شدند.

عضویت مدیران بانک صنعت و معدن مازندران و قم در هیات خبرگان بانکی
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، در بخشی از این احکام آمده است:
    "به موجب این حکم به مدت دو سال به عضویت هیأت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی موضوع تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری کلیه اعضاء هیأت مزبور در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید."
    شایان ذکر است، این هیأت به منظور حمایت از تولید رقابت پذیر و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بانکی و مالی در هر استان و با حضور یک مدیر بانکی به عنوان کارشناس خبره در امور بانکی تشکیل می شود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی