عصر بازاربرنج

یادداشت اینستاگرامی مشاور رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ بنیادین دلار

عصر اعتبار- مشاور رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با تاکید بر اینکه مطلب منتشر شده درباره نرخ بنیادین ارز براساس روابط بلند مدت نقدیندگی و با احتساب رانت منابع طبیعی مدنظر بوده است، از پایین آمدن نرخ ارز با کاهش ریسک های بیرونی خبر داد.

یادداشت اینستاگرامی مشاور رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ بنیادین دلار
نسخه قابل چاپ
شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»،  تیمور رحمانی، مشاور رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: مطلبی منتشر شده است که نظر بنده آن است که نرخ بنیادین دلار حدود ٢۰۰۰۰ تومان است. ضمن اینکه این نظر شخصی است و ضمن اینکه مطالعه براساس روابط بلندمدت نقدینگی و نرخ ارز بااحتساب رانت منابع طبیعی مدنظر بوده است، به هیچ وجه بدان معنی نیست که نرخ نمی تواند پایین تر از این قرار گیرد. براساس اینکه تحریم ها کم و بیش در همین حد کنونی باشد و آن هم بر اساس نظریه پولی این عدد ذکر شده است که طبیعتا می تواند پیش بینی های آن محل اشکال باشد. بنابراین، کافی است که فروش نفت افزایش یابد و دسترسی به آن مهیا شود تا همانند دهه ١٣٨۰ و با وجود تداوم بالای رشدهای نقدینگی نرخ ارز بسیار پایین تر از آنچه نظریه پولی پیش بینی می کند، قرار گیرد و تحت آن شرایط نرخ ارز می تواند پایین تر از ٢۰۰۰۰ تومان قرار گیرد و مدتها نیز پایین تر از آن دوام آورد. بنابراین، با کاهش ریسک های بیرونی، نرخ ارز که مثل بقیه قیمت ها دچار جهش بیش از حد یا  overshoot شده بود، می تواند به عددهای پایین تر از عدد کنونی کاسته شود.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی