عصر بازاربرنج

تفاهمنامه همکاری بانک کشاورزی وصندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

عصر اعتبار- بانک کشاورزی و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، به منظور فراهم شدن زمینه بهره مندی ایثارگران از اعتبارات صندوق توسعه ملی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تفاهمنامه همکاری بانک کشاورزی وصندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، این تفاهم نامه با هدف فراهم شدن زمینه بهره مندی جامعه ایثارگران از اعتبارات صندوق توسعه ملی موضوع تبصره یک بند"ب" ماده52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)،به امضای طرفین رسید.

    بر اساس این تفاهم نامه که به امضای مدیران عامل ذیربط رسیده است،اشخاص حقیقی دارای طرح های توجیه دار در بخش های آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی،می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی