عصر بازاربرنج

بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید

عصر اعتبار- ایرلند کماکان بیشترین میزان بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی را، در بین کشورهای جهان دارد.

بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۹:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه فوریه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

  در ادامه با شش کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:

  1- ایرلند

  جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 348 میلیارد و 667 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 777.36 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 95.87 درصد

  2- هلند

  جمعیت: 17 میلیون و 141 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 830 میلیارد و 879 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 581.82 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 79.85 درصد

  4- بلژیک

  جمعیت: 11 میلیون و 207 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 507 میلیارد و 544 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 299.60 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 132.57 درصد

  3- یونان

  جمعیت: 10 میلیون و 415 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 200 میلیارد و 686 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 300.11  درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 236.80 درصد

  5- سوئیس

  جمعیت: هشت میلیون و 667 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 672 میلیارد و 579 میلیون دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 294.37 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 51.98 درصد

  6- فرانسه

  جمعیت: 65 میلیون و 290 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: دو تریلیون و 701 میلیارد دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 250.55 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 117.48 درصد

  رتبه دیگر کشورها:

  - آمریکا

  جمعیت: 330 میلیون و 137 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 21 تریلیون 585 میلیارد دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 129.63 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 101.37 درصد

  - چین

  جمعیت: یک میلیارد و 440 میلیون نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: 14 تریلیون و 831 میلیارد دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 12.82 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 53.83 درصد

  - ژاپن

  جمعیت: 126 میلیون و 462 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: پنج تریلیون و 399 میلیارد دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 79.01 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 270.97 درصد

  - آلمان

  جمعیت: 83 میلیون و 974 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون و 791 میلیارد دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 169.39 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 84.43 درصد

  - انگلیس

  جمعیت: 67 میلیون و 982 هزار نفر

  میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به فوریه: سه تریلیون 280 میلیارد دلار

  نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 313.43 درصد

  نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 109.31 درصد

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی