عصر بازار

احکام جدید رییس کل برای مدیران نظارتی

عصر اعتبار- طی احکامی از سوی رییس کل بیمه مرکزی مدیران" نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی استانها،" بیمه های زندگی" و "شبکه خدمات بیمه ای" منصوب شدند.

احکام جدید رییس کل برای مدیران نظارتی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، دکتر غلامرضا سلیمانی طی احکامی دکتر امیر صفری را به سمت مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استانها، دکتر محمدجواد آقاجری را به سمت مدیرکل نظارت بر شرکت های بیمه و مهرداد رضایی را به سمت مدیرکل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی منصوب کرد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی