عصر بازار

جزییات نرخ تورم دی ماه در استان‌های کشور اعلام شد

عصر اعتبار- استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه را در بین استان‌های کشور داشته است.

جزییات نرخ تورم دی ماه در استان‌های کشور اعلام شد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۴:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در دی 1400 را منتشر کرد.

  کل خانوارها

  در دی ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١۰۰=١٣٩٥) به ٣٨٨.٢ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ تهران با ٣.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ خوزستان با ۰.١ درصد است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٥.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٤.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٢٨.٩ درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٤۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٥۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٨.٥ درصد) است.

  خانوارهای شهری

  در دی ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١۰۰=١٣٩٥) به ٣٨٤.١ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٥ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان تهران با ٣.٩ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ زنجان با منفی ۰.٤ درصد است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣٥.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٢.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٤ درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٤۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ٤١.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های زنجان و ایلام (٤٩.۰ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (٣٨.٥ درصد) است.

  خانوارهای روستایی

  در دی ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١۰۰=١٣٩٥) به ٤١١.٤ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌های تهران و بوشهر با ٣.٦ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خوزستان با منفی ۰.٥ درصد است.

  درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٦.٥ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٤٧.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (٢٦.٣ درصد) است.

  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ١٤۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٥.٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ کهگیلویه و بویراحمد (٥٣.٦درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ سیستان وبلوچستان (٣٩.٨ درصد) است.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی