عصر بازار

چند درصد شاغلین تامین اجتماعی بیمه اجباری هستند؟

عصر اعتبار- نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، بیمه شدگان اصلی هستند که ۸۹ درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.

چند درصد شاغلین تامین اجتماعی بیمه اجباری هستند؟
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، توسعه نظام رفاه و تامین اجتماعی و مقابله با انواع بیماری، از کار افتادگی، کهولت سن، بیکاری و مواردی از این دست برای هر جامعه به خصوص افراد شاغل اهمیت بسزایی دارد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سازمان‌های بیمه‌گر وزارت کار در ارائه این ماموریت نقش دارند لذا یکی از وظایف وزارت کار علاوه بر اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و از این منظر بررسی بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است.

  در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه گر را دارد. بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه کار می کند و مزد و حقوق می گیرد.

  بیمه شده خاص، فردی است که مشمول بیمه اجباری نبوده و با میل و اراده تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرد. بیمه شده تبعی، شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی یا کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده کنند.

  بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی تنها برخی از بیمه شدگان اصلی را شامل می شوند اما با مطابقت تعریف شاغل و انواع بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی؛ بیمه شده اجباری، برخی از بیمه شدگان خاص نظیر بافندگان، رانندگان، کارگران ساختمانی و کارفرمایان صنفی، برخی از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مانند معلمین حق التدیس و مربیان مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی و اعضای نماینده بیمه ایران و آسیا که بیمه شدگان شاغل در سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهند.

  بر اساس گزارش مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار از مجموع بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در 9 ماهه سال گذشته،   39.9 درصد از بیمه شدگان،  بیمه شدگان اصلی هستند که حدود 88.9 درصد آنها را بیمه شده شاغل تشکیل می‌دهند.

  آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی طی این مدت همچنین گویای آن است که بیشترین سهم متعلق به بیمه‌شدگان اجباری با 78 درصد و پس از آن رانندگان، حرف و مشاغل آزاد و کارگران ساختمانی است.

  به موجب این گزارش، آمار بیمه شدگان شاغل سازمان تامین اجتماعی در 9 ماهه سال 1400 نسبت به سال 1397 افزایش یافته است به نحوی که تعداد بیمه شدگان شاغل از 12 میلیون و 356 هزار و 979 هزار نفر در سال 1397 به بیش از 13 میلیون و 395 هزار و 563 نفر افزایش یافته و این افزایش در حرف و مشاغل آزاد شاغل و کارفرمایان صنفی بیشترین نمود را داشته است اما در مربیان مهدهای کودک، معلمین حق التدریس، اعضای صندوق نظام دامپزشکی، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمین مساجد با روند کاهشی همراه بوده است.

  به گزارش ایسنا، برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران ونیروهای کار واحدهای خود اقدام کنند.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی