عصر بازار

تصویب مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه

عصر اعتبار- آیین نامه شماره ۷۵/۱، مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه به تصویب رسید.

تصویب مکمل آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۷:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، آیین نامه آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه شماره 75) و مکمل آیین نامه مذکور تصویب نمود:


  الف: تبصره دیگری به شرح زیر، ذیل بند ح ماده 5 اضافه شود:
  تبصره 2- اشخاصی که به تشخیص بیمه مرکزی حداقل 10 سال سابقه کار مفید فنی بیمه ای داشته باشند، از آزمون کتبی موضوع این بند معاف هستند.


  ب- ماده 7 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ذیل آن اضافه شود:
  ماده 7- ثبت نمایندگی حقوقی موکول به رعایت مقررات این آیین نامه، اعلام موسسه بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.
  تبصره: موافقت با ثبت هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با رعایت مقررات این آیین نامه و قانون تجارت بر عهده شرکت بیمه طرف قرارداد است. موسسه بیمه موظف است اطلاعات تغییرات مذکور را به نحوی که بیمه مرکزی مشخص می نماید به بیمه مرکزی گزارش نماید.

  برچسب ها
  پورسعید خلیلی